چرا استفاده از خدمات رایابان ۱۲۱۲۲

دریافت و تحویل رایگان

هزینه مناسب

استغاده از قطعات با کیفیت

گارانتی و پشتیبانی

متن توضیحات خدمت

با به روز شدن سیستم‌های کامپیوتری و رشد روزافزون سخت افزارها ارتقا سیستم‌های کامپیوتری یکی از نیازهای اساسی افرادی که دارای سیستم‌های قدیمی هستند به شمار می‌رود. ازآنجایی‌که سرعت رشد نرم افزارهای کامپیوتری بیشتر از سخت افزار کامپیوتر است لذا جهت همراهی با پیشرفت‌های نرم‌افزاری مجبور به ارتقای سخت افزار خود خواهید شد.
اکثر افراد بالأخص مدیران شرکت‌ها به جای تهیه سیستم جدید ترجیح می‌دهند ارتقا کامپیوتر را در اولویت قرار دهند؛ زیرا این کار ازلحاظ اقتصادی بسیار مقرون و به‌صرفه است. 

هزینه های نهایی بعد از حضور متخصصین مشخص می شود.

فهرست خدمات

 • بازدید و مشاوره

  ۰۰۱
 • اضافه کردن سوئیچ

  ۰۰۲
 • اضافه کردن پچ پنل

  ۰۰۳
 • اضافه کردن نود جدید

  ۰۰۴
 • کابل کشی برای نود جدید

  ۰۰۵
 • ارتقاء یا اضافه کردن سرور

  ۰۰۶
 • سایر موارد

  ۰۰۷