در کمترین زمان و به راحتی ثبت سفارش کنید.

خدمات ما گارانتی هم دارد.

هزینه های نهایی بعد از حضور متخصصین مشخص می شود.

فهرست خدمات

 • بازدید و مشاوره

  ۰۰۱
 • طراحی و مستند سازی

  ۰۰۲
 • خرید تجهیزات

  ۰۰۳
 • نصب لینک های وایرلس و دکل

  ۰۰۴