تخفیف ویژه سال جدید

  • طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای اختصاصی 
  • طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای شرکتی و سازمانی
  • قابلیت پیاده سازی ماژول های مخصوص
  • نصب نرم افزار بر روی انواع ویندوزها ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ 
  • پشتیبانی دائم نرم افزار
  • قابلیت تغییر در نرم افزار
  • کدنویسی با کیفیت 

Best Telegram Bots ۲۰۲۳

فهرست خدمات